Bangpakok Hospital

บทความ

Covid-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา ที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

27 ก.พ. 2563
อ่าน

ฝุ่นพิษ PM2.5 มลภาวะตัวร้าย ทำ “ภูมิแพ้กำเริบ”

ฝุ่นละอองเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคภูมิแพ้อยู่เดิมมีอาการกำเริบมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการป่วยด้วยโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้น

14 ก.พ. 2563
อ่าน

เมื่อลูกน้อย...เข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร

อย่าปล่อยให้ลูกรักต้องตกอยู่ในภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย อาจส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ

15 ม.ค. 2563
อ่าน

โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

พาหะของโรค (Vector) ได้แก่ ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน สำหรับยุงลายสวนนั้นพบได้บ่อยในบริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่น โรคชิคุนกุนยา จะมีอาการค่อนข้างเฉียบพลัน โดยมีระยะฟักตัวของโรค 3 - 7 วัน (หลังจากโดนยุงกัด)

24 ธ.ค. 2562
อ่าน

เมื่อตรวจพบภาวะไขมันในเลือดสูง

เมื่อตรวจพบภาวะนี้ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆตามมา เช่น โรคหัวใจ และเส้นเลือดหัวใจตีบ

28 พ.ย. 2562
อ่าน

ปัจจัยใกล้ตัว ทำระบบทางเดินอาหารป่วย

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ที่สำคัญที่สุด คือ ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งการกินอาหารไม่สะอาด สุกๆดิบๆ หรืออาหารค้างคืน อาหารแช่แข็งที่ไม่ปรุงให้สุก และปัจจัยอื่นๆ

5 พ.ย. 2562
อ่าน

รู้ทัน “โรคกระเพาะอาหาร” ด้วยการรักษาอย่างถูกวิธี

“โรคกระเพาะอาหาร” เป็นโรคสําคัญและพบได้บ่อย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอาจรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และอาการอาจมีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องหยุดงานหรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

5 พ.ย. 2562
อ่าน

ภาวะตับอักเสบ

ตับ (Liver) เป็นอวัยวะอยู่ในช่องท้องด้านขวาบนใต้กะบังลม ทำหน้าที่ผลิตโปรตีนและสารที่จำเป็นต่าง ๆ

21 ต.ค. 2562
อ่าน

โรคติดต่อที่พบบ่อย ในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด

10 โรคติดต่อที่พบบ่อย ในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด

24 ก.ย. 2562
อ่าน
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.