Bangpakok Hospital

เคลือบผิวหน้าฟัน เพื่อฟันสวย

1 ต.ค. 2558


ทันตกรรมเคลือบผิวหน้าฟัน (Dental Veneer) 

     คือ การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกหรือเรซินคอมโพสิตสีเหมือนฟัน โดยชนิดที่ได้รับความนิยม คือ “พอร์ซเลน วีเนียร์” (Porcelain Veneer) นั้นเป็นการกรอและติดแผ่นเซรามิกที่มีความบางและใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ความผิดปกติของฟัน, ฟันกร่อน, ฟันสึก, ปัญหาสีฟันไม่เท่ากัน, ฟันแตกหรือฟันหัก เป็นต้น
     การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก ช่วยให้ฟันมีสีฟันตามความต้องการของผู้ป่วย ได้ขนาดของฟันและรูปร่างฟันสวยงามตามความต้องการ เมื่อระยะเวลาผ่านไป ปัญหาคราบเศษอาหาร คราบสี จะติดบนเซรามิกได้ยากกว่าบนคอมโพสิตวีเนียร์

ข้อดีของการทำทันตกรรมเคลือบผิวหน้าฟัน 

     คือ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงาม, ช่วยปกปิดฟันห่าง, ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของฟัน และสามารถปกปิดฟันที่มีสีฟันไม่สม่ำเสมอกัน และแก้ไขการเรียงตัวของฟันให้สวยขึ้น
     การดูแล รักษาหลังจากทำเคลือบผิวหน้าฟัน คือ หมั่นแปรงฟันสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 2 ครั้งโดยเน้นบริเวณขอบเหงือกของฟันเพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก, ควรใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ, ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือการบดเคี้ยวของแข็งที่ฟันหน้าโดยตรง , ในผู้ป่วยนอนกัดฟันควรทำเฝือกสบฟันเพื่อป้องกันการแตกของชิ้นงาน
 
“สำหรับผู้ที่ต้องการทำการเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ควรได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ใส่ฟัน เพื่อให้แพทย์ตรวจดูสภาพฟันและประเมินสภาพฟันทั่วปากก่อนการทำเคลือบผิวฟันดังกล่าว”

สนับสนุนข้อมูลโดย 

ทพ.อัครพล เล้าสุทธิพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ใส่ฟัน
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.