Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Female

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น

บริการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit

ไม่ต้องกังวล ไปหาซื้อชุดตรวจ โควิด Antigen Test Kit (ATK) บริการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit ราคา 300 บาท

Health Check Up Super Sale 2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพคัดกรองความดันโลหิตสูง

โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพคัดกรองความดันโลหิตสูง

โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อก ( Trigger Finger)

นิ้วล็อก ( Trigger Finger) เกิดจากการหนาตัวของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการงอนิ้วกับเยื่อหุ้มเอ็น ทำให้ช่องที่ให้เส้นเอ็นผ่านขณะงอหรือเหยียดนิ้วแคบลง

แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

เปลี่ยนข้อเสีย เป็นข้อดี

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.