Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Female

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งชาย/หญิง

บริการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit

ไม่ต้องกังวล ไปหาซื้อชุดตรวจ โควิด Antigen Test Kit (ATK) บริการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit ราคา 300 บาท

แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

เปลี่ยนข้อเสีย เป็นข้อดี

โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อก ( Trigger Finger)

นิ้วล็อก ( Trigger Finger) เกิดจากการหนาตัวของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการงอนิ้วกับเยื่อหุ้มเอ็น ทำให้ช่องที่ให้เส้นเอ็นผ่านขณะงอหรือเหยียดนิ้วแคบลง

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือ อายุที่เพิ่มขึ้น พบว่าต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ช้าก็เร็ว แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80%

ฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

เมื่อไหร่ต้องฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า?
การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าจะได้ผลดีที่สุดในผู้ป่วยกลุ่มที่มีข้อเสื่อมเล็กน้อย-ปานกลาง เมื่อฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าแล้ว ผู้ป่วยต้องช่วยดูแลในส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูหัวเข่า

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.