Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

การตรวจวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย

การตรวจวิตามิน คือการวัดระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ วิตามินตัวไหนที่ยังขาดอยู่และอาจนำไปสู่อาการผิดปกติในร่างกาย

ฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

เมื่อไหร่ต้องฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า?
การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าจะได้ผลดีที่สุดในผู้ป่วยกลุ่มที่มีข้อเสื่อมเล็กน้อย-ปานกลาง เมื่อฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าแล้ว ผู้ป่วยต้องช่วยดูแลในส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูหัวเข่า

ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)

การรักษาด้วย PRP หรือ Platelet Rich Plasma คือการรักษาผู้ป่วยด้วยเลือดของผู้ป่วยเอง โดยการนำเซลล์ต้นกำเนิดในแบบของเกล็ดเลือดเข้มข้นนำมาปั่นเพื่อจะได้เกล็ดเลือดที่เข้มข้นและสมบูรณ์

ชุดตรวจสุขภาพ แบบไม่ต้องงด (Afternoon)

ตรวจสุขภาพ แบบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร อยากตรวจเมื่อไรก็สามารถตรวจได้

ชุดเลือกได้ตามความเสี่ยง ชุดตรวจตับ

ตรวจสุขภาพได้ตามความเสี่ยง ชุดตรวจตับ เลือกได้ตามความเสี่ยงที่ต้องการ ในราคาสบาย ๆ มีให้เลือกหลายแบบ ตามความต้องการ แบบบุฟเฟ่ต์ราคา สบายๆ

ชุดเลือกได้ตามความเสี่ยง ชุดตรวจไต

ตรวจสุขภาพได้ตามความเสี่ยง ชุดตรวจไต เลือกได้ตามความเสี่ยงที่ต้องการ ในราคาสบาย ๆ มีให้เลือกหลายแบบ ตามความต้องการ แบบบุฟเฟ่ต์ราคา สบายๆ

ชุดเลือกได้ตามความเสี่ยง ชุดหัวใจ

ตรวจสุขภาพได้ตามความเสี่ยง ชุดหัวใจ ลือกได้ตามความเสี่ยงที่ต้องการ ในราคาสบาย ๆ มีให้เลือกหลายแบบ ตามความต้องการ แบบบุฟเฟ่ต์ราคา สบายๆ

ชุดเลือกได้ตามความเสี่ยง ชุดเบาหวาน

ตรวจสุขภาพได้ตามความเสี่ยง ชุดเบาหวาน เลือกได้ตามความเสี่ยงที่ต้องการ ในราคาสบาย ๆ มีให้เลือกหลายแบบ ตามความต้องการ แบบบุฟเฟ่ต์ราคา สบายๆ

ตรวจสารโลหะหนักในร่างกาย

การตรวจสารโลหะหนักที่อยู่ในร่างกาย สามารถตรวจจากเลือด เพราะสามารถทำได้ง่ายและวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการตรวจสารโลหะหนักไม่ใช่วิธีการรักษาโรค แต่เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของสารโลหะหนักในร่างกาย

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.