Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจทันตกรรมรากฟันเทียม

แพ็กเกจทันตกรรมรากฟันเทียม
เริ่มต้น 26,999 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 4,200 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
ราคา 4,200 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
เริ่มต้น 6,100 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
เริ่มต้น 550บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเด็ก
เริ่มต้น 2,200 บาท (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.