Bangpakok Hospital

แพคเกจ

Myer’s Cocktail Program 1 ครั้ง

Myer's Cocktail Program 1 ครั้ง
ราคา 2,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Myer’s Cocktail Program 5 ครั้ง

Myer's Cocktail Program 5 ครั้ง
ราคา 11,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Myer’s Cocktail Program 10 ครั้ง

Myer's Cocktail Program 10 ครั้ง
ราคา 17,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 2,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
ราคา 2,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1
ราคา 2,900 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2
ราคา 6,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Female

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3
ราคา 10,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3 Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3
ราคา 10,500 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจจัดฟันแบบโลหะ

แพ็กเกจจัดฟันแบบโลหะ
ราคา 39,000 บาท (รวมค่าแพทย์แล้วแต่ยังไม่รวมค่าบริการ รพ.)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.