Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพคเกจวัคซีนพื้นฐาน

วัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน ในแรกเกิดจน ถึง ขวบปีแรก พ่อแม่ควรที่จะพาลูกน้อยมารับวัคซีนพื้นฐานให้ได้ครบตามอายุของลูกน้อย...

แพคเกจวัคซีนเสริม

วัคซีนเสริม หรือวัคซีนที่อยู่นอกเหนือแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมมักมีราคาสูง การฉีดวัคซีน ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเด็ก ๆ มีความสำคัญ เช่นกัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงและชาย ที่เตรียมตัวพร้อมจะมีบุตร ตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้น พร้อมกับคำปรึกษาความพร้อมในเรื่องการมีบุตร โดยแพทย์เฉพาะทาง

โรคร้ายลำไส้ใหญ่

ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้การตรวจและการผ่าตัดรักษาโรคต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามีอาการเหล่านี้รับปรึกษาแพทย์

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.