Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

ประกาศเรื่อง ทำลายเวชระเบียนประวัติการรักษาผู้ป่วย

เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ได้กำหนดให้มีการเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2536-2558 ซึ่งมีการจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นทางโรงพยาบาลบางปะกอก 1 จึงขอทำลายแฟ้มเวชระเบียนประวัติผู้ป่วยข้างต้น ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566

15 มี.ค. 2566
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42

เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 โดยนายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 พร้อมด้วยคณะทีมบริหาร ได้สักการะสิ่งศักดิ์ บริเวณศาลพระพรหมและศาลเจ้าปึงเถ่ากง และ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

3 พ.ย. 2565
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

รพ.บางปะกอก1 ได้ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์โรงเรียนเซนต์แมรี่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ได้ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ ลดความเสี่ยงกับการเกิดปัญหาฟันผุ ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับฟัน

30 ส.ค. 2565
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

เปิดศูนย์ BPK Wellness

นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เป็นประธานเปิด ศูนย์ BPK Wellness ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลบางปะกอกอายุรเวช

10 มี.ค. 2565
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

พิธีเปิด โรงพยาบาลบางปะกอกอายุรเวช

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท และ นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ในเครือบางปะกอก เป็นประธานในงานพิธีเปิด โรงพยาบาลบางปะกอกอายุรเวช

9 พ.ย. 2564
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพิ่มศักยภาพขยาย โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีแดง

19 ส.ค. 64 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ที่มีเตียงไม่เพียงพอทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมาโดยตลอด

26 ส.ค. 2564
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน

เพื่อร่วมเป็นกำลังใจ การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ...

18 ส.ค. 2564
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมกับมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมกับมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ผนึกกำลัง จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีเจซี และ รพ.ในเครือบางปะกอก

2 ส.ค. 2564
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

รับรางวัลดีเด่น

" SMART Customer Service Excellence Award 2020

14 ก.ย. 2563
Bangpakok 1 Hospital อ่าน
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.