Bangpakok Hospital

รพ.ในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณสตรี ประจำปี 2567

11 มี.ค. 2567


    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล  ประธานบริษัทในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร รพ.ในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ในสาขารางวัลนักธุรกิจสตรีหญิงดีเด่น ประจำปี 2567 ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบอย่างแก่สตรี


    จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” ณ ห้องเพลนารีฮอล 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
    นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ รพ.ในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ที่ส่งถึงทุกคนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของธุรกิจโรงพยาบาลในเครือฯ อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและความประทับใจเมื่อเข้ามารับบริการอย่างยั่งยืนภายใต้ปณิธาน "Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ"
    รพ.ในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เห็นความสำคัญและยกย่องสตรีทุกท่านอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีในสังคมไทยต่อไป

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.