Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 4,900 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 4,900 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐาน

วัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน ในแรกเกิดจน ถึง ขวบปีแรก พ่อแม่ควรที่จะพาลูกน้อยมารับวัคซีนพื้นฐานให้ได้ครบตามอายุของลูกน้อย...

แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่

ราคาเริ่มต้น 8,700 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย

โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
ราคาเริ่มต้น 1,600บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรม NAD+ Therapy ชะลอวัยซ่อมแซม DNA+

เริ่มต้น 4,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมกำจัดสารโลหะหนักฟื้นฟูหลอดเลือด

โปรแกรมกำจัดสารโลหะหนักฟื้นฟูหลอดเลือด
เริ่มต้น 3,200 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ

ตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยง โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา 4,600 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน
ราคา 3,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.