Bangpakok Hospital

Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

25 มิ.ย. 2567


   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และนายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลในงาน “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” ณ ห้อง Chadra Ballroom ชั้น2 โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือฯที่ได้รับรางวัลพร้อมประเภทรางวัลต่างๆที่ได้รับมีดังนี้  
  1. โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล
-ได้รับรางวัลประเภท Collaboration Gold Award (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร)                                             
  1. โรงพยาบาลบางปะกอก1
-ได้รับรางวัลประเภท Creativity and Innovation Silver Award (รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับ นวัตกรรมใหม่)                          
  1. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
-ได้รับรางวัลประเภท  Collaboration Silver Award (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร)

 
   ในนามเครือโรงพยาบาลบางปะกอกขอขอบคุณตัวแทนฯและผู้รับบริการทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการในทุกแขนงสาขาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกท่านอันจะนำมาซึ่งความประทับใจและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกันต่อไปในอนาคต
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.