Bangpakok Hospital

ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุบางปะกอกอายุรเวชจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

23 พ.ค. 2567


   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุบางปะกอกอายุรเวช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญร่วมกัน ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่แจ่มใส มีความสุข คุณภาพชีวิตขิงผู้ป่วยที่ดีคือการได้อยู่ในสถานที่ที่อบอุ่นดูแลทั้งกายและจิตใจไปพร้อมกัน

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.