Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เปิดศูนย์ BPK Wellness

10 มี.ค. 2565

                        นายแพทย์พณะ  จันทรกมล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  เป็นประธานเปิด ศูนย์  BPK Wellness   ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย   โรงพยาบาลบางปะกอกอายุรเวช     
โดยมี นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และ
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก  บุษกรเรืองรัตน์  ผู้จัดการสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
ร่วมพิธีเปิด ศูนย์  BPK Wellness ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย  
 


   เปิดให้บริการ ทางด้านการดูแลเชิงป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ตรวจเช็คสุขภาพโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์  ใช้วิทยาการชะลอวัยแบบสมัยใหม่ ผสมผสานศาสตร์ชะลอวัยในแบบจีน เช่น การฝังเข็ม การครอบแก้ว  ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2565  เป็นต้นไป   บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอกอายุรเวช

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-109-2222 ต่อ BPK Wellness

 

LINE @ : goo.gl/75s9DL   
Facebook : goo.gl/h6T9Qd

 #BPK1  #โรงพยาบาลบางปะกอก1Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.