Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เปิดแผนก ผู้ป่วยหนัก (ICU)

24 พ.ค. 2560


 
   


ในวันที่ 18  พฤษภาคม 2560   ช่วงเวลา 9.09  นาที  ได้มีพิธีเปิด แผนก ผู้ป่วยหนัก (ICU)  โดย พลเรือตรี นพ.เชาว์ ปุจฉาการ  กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 1      และในเวลา  10.00 น. ได้มีพิธีสงฆ์ ถวายเพลทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็น สิริมงคล  ก่อนเปิดใช้บริการ..  ซึ่งแผนก ผู้ป่วยหนัก (ICU)  ได้ทำการปิดปรับปรุง ขยายพื้นที่ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ ให้เพียงพอกับความต้องการ  และเพิ่มอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น...  

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.