Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. จักรกฤษณ์ กรณโสภณพันธ์
ความเชี่ยวชาญ: หู คอ จมูก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญ:
หู คอ จมูก
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 (ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.