Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. ขนิษฐา ศิริพูล
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกับโรค:
โรคภูมิแพ้

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
  • วุฒิบัตรสาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว
(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

 

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.