Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ธวัช บุญยืนเวทวัฒน์
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.