Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ทิวัตถ์ ทิวาวรรณวงศ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคไต
เกี่ยวกับโรค:
ไต

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) 
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ 
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์โรคไต (ศิริราช) 

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.