Bangpakok Hospital

ศูนย์ทันตกรรม

     
   ศูนย์ทันตกรรมให้การป้องกันและรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรสำหรับครอบครัว ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมทันตแพทย์ที่พร้อมบริการตลอดเวลา ครอบคลุมบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพช่องปากที่สมบูรณ์ของประชาชน  

 •   - ทันตกรรมสำหรับเด็ก  (เคลือบฟลูออไรด์,เคลือบหลุมร่องฟัน,รักษารากฟัน,ครอบฟันเด็ก)
 •   - ทันตกรรมจัดฟัน
 •   - ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน,ครอบฟัน)
 •   - ทันตกรรมรากเทียม
 •   - ทันตกรรมทั่วไป   ( อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน,X-RAY)
 •   - ทันตกรรมรักษารากฟัน
 •   - ศัลยศาสตร์ช่องปาก (ผ่าฟันคุด,ตัดแต่งปุ่มกระดูก)
 •   - ปริทันตวิทยา (โรคเหงือกอักเสบ)
 •   -  ฟอกฟันขาว (ทำที่ โรงพยาบาล ,ทำที่บ้าน) 

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ทำจากวัสดุ Titanium ที่ ออกแบบมาให้มีรูปร่าง และการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ โดยส่วนรากเทียมจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรเพื่อทำหน้าที่รองรับ และยึดติดกับส่วนฟันปลอม

ทันตกรรมบูรณะและตกแต่ง

ด้วยความก้าวหน้าของการคิดค้นพัฒนา ทางด้านทันตวัสดุ และเทคนิคการบูรณะทางทันตกรรม ทำให้ประชาชนมีทางเลือกของการรักษามากขึ้น เพื่อให้ได้ความสวยงาม และการสูญเสียเนื้อฟันน้อยที่สุด

 • กรณีฟันมีสีเหลืองเข้ม อาจต้องทำการฟอกสีฟันมากกว่า 1 ครั้ง หรือใช้ร่วมกับชุดน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้านจึงจะได้ผลดี
 • กรณีฟันมีสีเทาดำ อาจต้องทำการเคลือบหน้าฟัน (Veneer) ร่วมกับวิธีการฟอกสีฟัน 

การดูแลฟันลูกรัก      ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เด็กครั้งแรก ก่อนอายุ 1 ปี เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง และการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

 • การทำความสะอาดช่องปากควรแปรงฟันอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับ การใช้ไหมขัดฟันเพื่อเป็นการป้องกันฟันผุ และหินปูนไม่เกาะตามขอบเหงือก  
 • ฟลูออไรด์ และการเคลือบร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุโดยเฉพาะฟันกราม (เคลือบทุก 6 เดือน)
 • การตรวจฟันทุก 6 เดือน เป็นทันตกรรมป้องกันที่ดีที่สุด

       ศูนย์ทันตกรรม ป้องกันเฉพาะบุคคลสภาวะในช่องปากของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคทางระบบ หรืออยู่ในสภาวะซึ่งมีภูมิต้านทานลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากสูงขึ้น เช่น มารดาระหว่างตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะก่อน และหลังรังสี หรือเคมีบำบัด เป็นต้น การวางแผนทันตกรรมป้องกันจึงต้องประเมินให้เหมาะสมเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

 ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2  รพ.บางปะกอก 1 

 โทร. 02 109 1111   ต่อ 1210 , 1211

Email : [email protected]

ID Line : @bangpakok1hospital

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.