Bangpakok Hospital

ศูนย์กายภาพบำบัด

        ศูนย์กายภาพบำบัด

         ให้บริการดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อช่วยให้ท่านกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ด้านการรักษาทุกคน พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการ การรักษาทางกายภาพบำบัดเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งการรักษาประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก คือการทำหัตถการบำบัด เช่นการจัด การดัด การดึง การกดจุด และการคลายเส้นประสาท ส่วนที่สองเป็นการรักษาลดอาการปวด ลดอาการชา และกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องช๊อตเวฟไดอะเทอมี่ เครื่องกระตุ้น TENS เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องดึงคอ-ดึงหลัง เป็นต้น และส่วนสุดท้ายเป็นการรักษาด้วยการออกโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย และป้องกันการกลับมาบาดเจ็บซ้ำ

 การให้บริการของเรา

 วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 18:00 น. 
ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 1

 ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-1111 ต่อ  1328 , 1329 

 

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.