Bangpakok Hospital

บทความ

มั่นใจ ปลอดภัย เช็คสุขภาพก่อนแต่งงาน

เช็คความพร้อม เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อป้องกันโรคร้าย

24 ม.ค. 2561
อ่าน

โรคอุจจาระร่วง หรือ โรคท้องเสีย ไวรัสโรต้า (Rota Virus)

รู้เร็ว ป้องกันได้ มาสร้างเกราะป้องกันห่างไกลจากโรต้า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

18 ม.ค. 2561
อ่าน

ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา...??

อย่าละเลยอาการเหล่านี้ ตาพร่ามัว ปวดกระบอกตา แสบตา ตากระตุก ควรรีบพบจักษุแพทย์

9 ม.ค. 2561
อ่าน

STOP เบาหวาน โรคแทรกซ้อน

หยุดเสี่ยง..!! เบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้

4 ม.ค. 2561
อ่าน

Top 3 มะเร็งร้าย ผู้ชายเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง

สถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กว่า 50% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง คือ ผู้ชาย มากกว่า ผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิด 3 อันดับแรกที่ผู้ชาย อย่าชะล่าใจ ควรหมั่นใส่ใจในสุขภาพ

8 ธ.ค. 2560
อ่าน

อันตรายจากการใช้สายตาที่มากเกินไป

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต โทรทัศน์ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสาร และการทำงาน หลายคนต้องอยู่กับการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆ ทั้งยังอันตรายจากแสงแดดบ้านเราที่มีความแรง อาจกลายเป็นภัยคุกคามดวงตาของคุณ และนำไปสู่สารพัดโรคทางตาได้

1 ธ.ค. 2560
อ่าน

รู้ทัน ! โรคหัวใจวายเฉียบพลัน เพราะทุกนาทีมีค่าต่อชีวิต

โรคหัวใจ มักไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะเริ่ม กว่าจะรู้อาจจะสายเกินไป เมื่อเกิด ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือ Heart Attack มักเป็นอย่างฉุกเฉิน ไม่รู้ตัวมาก่อน อาจเกิดในคนที่ดูปกติไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อน โดยเฉพาะเมื่อพบอาการผิดปกติไม่ควรละเลยเด็ดขาด

29 พ.ย. 2560
อ่าน

รู้ทันพฤติกรรม...เสี่ยง ! โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม...ส่วนใหญ่มักแสดงอาการชัดเจนเมื่อชราภาพ ร่างกายที่เสื่อมไปตามกาลเวลา นอกจากนี้สำรวจพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน มีส่วนสำคัญในการร่นระยะเวลาการเกิดอาการเจ็บป่วยของร่างกายก่อนวัยอันควร

29 พ.ย. 2560
อ่าน

โรคหลอดเลือดสมอง อันตราย ! ...พลิกชีวิต (Stroke Fast Track)

เพราะโรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

19 ต.ค. 2560
อ่าน
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.