Bangpakok Hospital

ทำไมคุณสาวๆ ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

5 ก.ค. 2566


      ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก สุภาพสตรีหลายท่านคงมีความกังวลในการตรวจ

         “HPV หรือ Human Papillomavirus” เป็นเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรคติดเชื้อ ผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ ได้แก่ มะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งอวัยวะเพศชาย

     อาการของมะเร็งปากมดลูก

  มะเร็งปากมดลูก มักไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่สามารถสังเกตได้ เช่น

 • ตกขาวมีเลือดปน หรือตกขาวมากกว่าปกติ
 • เลือดออกจากช่องคลอด หรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกหลังจากหมดประจำเดือน
 • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 • ปวดเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ปวดท้องน้อย ปวดหน่วงบริเวณหัวหน่าว
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ปัสสาวะไม่ค่อยออก
 • ปวดหลัง ขาบวม ไตวาย (กรณีที่มะเร็งระยะลุกลามมาก)

  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

   การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีHPV DNA testเป็นการตรวจมาตรฐานในปัจจุบันมีความไวในการตรวจพบระยะก่อนมะเร็งสูง       เพื่อหาต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูก

 • อายุสำหรับการตรวจคัดกรอง เริ่มที่อายุ 25-30 ปี
 • ความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
 • มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ HPV เพราะเป็นเชื้อที่ติดง่าย
 • นอกจากเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถติดต่อทางการสัมผัสได้ด้วย (เป็นลักษณะพาหะที่นำพาเชื้อไปสู่ช่องคลอดได้)
 • หากติดเชื้อแล้ว กลับไม่มีอาการไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่มีบาดแผลอะไรเกิดขึ้น (เกิดความผิดปกติระดับเซลล์ ซึ่งใช้เวลานานหลายปี ก่อนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก)

    การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

    ควรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี (HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV สามารถป้องกันโรคและมะเร็งที่เกิดจาก HPV ได้สูงถึง 97-100% สามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9-45 ปี (ฉีด 3 เข็ม หากอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี)

 • การฉีดวัคซีนจะต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และจะต้องฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 – 2 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน
 • วัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดให้กับเด็กผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ (9 – 26 ปี) หรือสตรีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์
 • หากเป็นสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว (วัคซีนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่ยังไม่มีการติดเชื้อ HPV หรือไม่มีเซลล์ผิดปกติ)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบความเสี่ยงควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

     “มะเร็งปากมดลูก”เป็นมะเร็งทางนรีเวช ที่สามารถตรวจคัดกรองได้ และถ้าหากพบจะป้องกันและรักษาให้หายได้ โดยการตรวจภายในเป็นประจำ สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยัง คงต้องตรวจคัดกรองสม่ำเสมอ

 

สอบถามข้อมูลหรือแพ็กเกจได้ที่แผนก สูติ-นรีเวช

โทร. 0-2109-1111 โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.