Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

โครงการ

โครงการ"วัคซีนไข้หวัดใหญ่...ใส่บาตร" เป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แด่พระภิกษุสงฆ์

29 พ.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

พนักงานและครอบครัว ธนาคารธนชาต ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ พนักงานและครอบครัว ธนาคารธนชาต ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาสุดคุ้ม ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2560

8 พ.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

รพ.บางปะกอก1 และ AIA รวมพลังต้านภัย “ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ส่งมอบสิทธิพิเศษให้แก่ และถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้ระบุไว้

8 พ.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

Big Cleaning Day ประจำปี 2560

Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาล

12 เม.ย. 2560
อ่าน

ได้รับรางวัล e – Claim Awards 2016

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ได้รับรางวัล e – Claim Awards 2016 จากทาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

29 มี.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

รับใบประกาศนียบัตร“ Most Admired Award , Group A ”

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 รับใบประกาศนียบัตร“ Most Admired Award , Group A ” รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2016

27 มี.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รพ.บางปะกอก 1 เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

23 มี.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

เบาหวาน… เบาใจ...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลบาง ปะกอก 1 ได้จัด.. กิจกรรม เบาหวาน ... เบาใจ.. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวาน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการดูแลสุขภาพ ทั้งในเรื่องของการบริโภคและการปฏิบัติตัวต่างๆ

8 ธ.ค. 2559
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ครบรอบวันเกิด รพ.

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ครบรอบ 35 ปี ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 36

4 พ.ย. 2559
อ่าน
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.