Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพญ. หฤทัยชนก นิวัฒเจริญชัยกุล
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมเด็ก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันพุธ
09:30 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันพฤหัสบดี
09:30 - 12:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันเสาร์
10:00 - 16:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
วันอาทิตย์
10:00 - 15:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.