Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. ภาสสิทธิ์ ภาสวรรณกุล
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรักษารากฟัน

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : ทันตกรรม - รักษารากฟัน

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันพฤหัสบดี
09:00 - 19:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.