Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีน มะเร็งปากมดลูก

วัคซีน มะเร็งปากมดลูก

      รู้หรือไม่! โรคร้ายเหล่านี้… มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด ในผู้หญิงและมะเร็งทวารหนัก หูดหงอนไก่ มะเร็งช่องปาก มะเร็งอวัยวะเพศชาย ในเพศชาย ล้วนเกิดจากเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) ที่สามารถติดต่อกันโดยการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการร่วมเพศ ทางปาก หรือ ทวารหนัก โดยเฉพาะจะเพิ่มความเสี่ยงในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย, เปลี่ยนคู่นอนบ่อย, เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
      “มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตหญิงไทยเฉลี่ยวันละ 14 คน และเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตสตรีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม แต่เราสามารถป้องกันได้ และควรป้องกันตั้งแต่วัยเด็ก

 การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV จะช่วยป้องกันโรคร้ายเหล่านี้ได้ 70-80% ทั้งในเด็ก,ผู้หญิงและผู้ชาย


นอกจากวัคซีนชนิดนี้จะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงแล้ว สำหรับผู้ชายก็สามารถฉีดได้ เพราะวัคซีนนี้ช่วยป้องกันมะเร็งอวัยวะเพศชาย และยังช่วยลดการติดต่อเชื้อ HPV ไปยังผู้หญิงได้อีกด้วย

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 02-109-1111 ต่อ แผนกสูติ-นรีเวช

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.