Bangpakok Hospital

แพคเกจคลอดเหมาจ่ายหมายเหตุ
: 

 • กรณี กำหนดฤกษ์เวลาคลอด-ผ่าตัดคลอด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วง เวลา 06:00 - 09:00 น. สามารถเข้ารับการรักษาก่อนล่วงหน้า 1 วันของวันที่ก่อนผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจ, การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด, ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษ, ค่าแพทย์พยาธิวิทยา, ค่าการใช้สารประกอบของเลือด และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • กรณีมารดามีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยหนักซึ่งเกินจากค่าห้องมาตรฐานที่กำหนดหรือขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เกินวันพักฟื้นที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง สูติแพทย์สามารถคิดค่าบริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่มเติมในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีมารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพและอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ได้แก่
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง
 • ครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อน
 • คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ติดเชื้อ HIV
 • โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ปอด ไต มะเร็งหรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง
 • ไม่ครอบคลุมกรณีทารกคลอดออกมามีภาวะผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ขนาดและน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ อวัยวะบางส่วนผิดปกติ อันมีผลมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด
 • บริการทารกคลอดเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะในกรณีคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ทำหัตถการอื่นๆ ร่วม เช่น Appendectomy, Myomectomy, Ovarian Cystectomy
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ส่วนลดทุกประเภทไม่สามารถนำมาร่วมกับราคาการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.  02-109-1111 ต่อ  1220  สูติ
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

วันเวลาทำการ
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
แผนกสูตินรีเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 1

 • ติดต่อสอบถาม
  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 1220  สูติ

 

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.