Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก


สาเหตุของโรคต้อกระจก

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือ อายุที่เพิ่มขึ้น พบว่าต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ช้าก็เร็ว แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80% ต้อกระจกจะเกิดจากภาวะเสื่อมตามวัยหรือจากวัยชรา โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะเป็นต้อกระจกกันแทบทุกราย

ผู้ป่วยโรคต้อกระจกมักมีอาการดังนี้

  • มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ภาพเบลอ หรือพร่ามัว
  • ต้องใช้แสงสว่างมากขึ้นในการอ่านหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
  • ดวงตามองเห็นในที่ที่มีแสงสลัวได้ดีกว่าแสงจ้า แพ้แสงจ้าไฟ
  • มองเห็นเป็นภาพซ้อน
  • มองภาพเป็นสีเหลืองหรือสีซีดจางลง
  • มองเห็นเป็นวงแหวนรอบแสงไฟหรือหลอดไฟ

ผู้ป่วยอาจเข้าใจว่าความพร่ามัวเกิดจากระดับสายตาที่มีปัญหา เช่น สายตาสั้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์บ่อย ๆ    ถ้ามีอาการเหล่านี้ แนะนำควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร.02-109-1111  ต่อ   1433

 

 

เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

www.bangpakok1.com

LINE @ : goo.gl/75s9DL

Facebook : goo.gl/h6T9Qd

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.