Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ชุดตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน


เบาหวานขึ้นตา  เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานควรสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของการมองเห็น  เช่น ตามัว มองไม่ชัด หรือ มองเป็นจุดดำ และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร.02-109-1111  ต่อ   1433

เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

www.bangpakok1.com

LINE @ : goo.gl/75s9DL

Facebook : goo.gl/h6T9Qd

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.