Bangpakok Hospital

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักในร่างกาย


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ BPK Wellness
  2. โทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
BPK Wellness โทร. 0-2109-2222 ต่อ 20200

จำนวน

ทำการชำระเงิน

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.