Bangpakok Hospital

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

1.ก่อนการตรวจสุขภาพ

- ไม่ควรอดนอน ดื่มสุรา หรือ กาแฟ ในคืนก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง

- ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

- ถ้ามีการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test) ควรใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวก หรือ ชุดกีฬา

- ถ้าต้องตรวจภายใน(สุภาพสตรี)ควรสวมกระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

2.การอดอาหารก่อนการตรวจสุขภาพ

- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอร์ไรด์ , HDL , LDL) ต้องงดน้ำ และอาหารก่อนเจาะเลือด 6 ชม.

- หลังการเจาะเลือดแล้ว สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับการตรวจรายการต่อไป ยกเว้นอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนต่อ ยังคงต้องงดน้ำและอาหารก่อน

3.เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว

- ควรกดบริเวณที่เจาะเลือดไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึง หรือนวดบริเวรที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้

- ในกรณีมีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด แสดงว่าเส้นเลือดอาจแตก รอยช้ำดังกล่าวจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ ช่วยได้ แต่ไม่ควรนวดคลึงบริเวรที่เส้นเลือดแตก

4.การเก็บปัสสาวะ

- ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง (Mid Stream)

- สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

5.เอ็กซเรย์ ต่าง ๆ

- วันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆที่เป็นโลหะ

 - สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก

 - ไม่ควรเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเอ็กซเรย์

6.การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

 - การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดน้ำและอาหาร 6 ชม. ถ้าหิวหรือกระหายมากสามารถจิบน้ำเปล่าสะอาดได้เพียงเล็กน้อย

7.การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ควรดื่มน้ำมากๆ จนปวดปัสสาวะแล้วค่อยมารับการตรวจ เอ็กซเรย์เต้านม

- ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

- งดทาแป้ง โลชั่น และครีมต่างๆบริเวณเต้านม และรักแร้ในวันตรวจ

 

*หมายเหตุ

- ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

- สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 0-2109-1111 ต่อ 10160

จำนวน

ทำการชำระเงิน

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.