Bangpakok Hospital

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย


*หมายเหตุ

- ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร. 0-2109-2222 ต่อ 20121 , 20122

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.