Bangpakok Hospital

ไขมันในเลือดสูงทำไมถึงส่งผลต่อหัวใจ

15 ก.ย. 2566


   ในชีวิตประจำวัน ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตคือการรับประทานอาหาร โดยอาหารแต่ละชนิดก็จะมีไขมันที่แตกต่างกันไป หากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไป หรือทานอาหารที่มีไขมันสูงติดต่อกันหลายมื้อ ก็จะทำให้มี  “ภาวะไขมันในเลือดสูง” ตามมา และอาจเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง     

ภาวะไขมันในเลือดสูง คืออะไร?

   ภาวะไขมันในเลือดสูง  คือภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ โดยอาจมีความผิดปกติทั้งไขมัน “คอเลสเตอรอล” และ “ไตรกลีเซอไรด์” ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ชนิดของไขมัน

 1. คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เองจากตับและลำไส้ หรือได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป จะพบมากในไขมันสัตว์ ปริมาณไขมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร คอเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อร่างกาย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง ซึ่งไขมันเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย แต่หากมีไขมันคอเลสเตอรอลมากเกินไปก็จะเป็นโทษต่อร่างกายเช่นกัน คอเลสเตอรอลมี 2 ชนิด คือ
 • High-Density Lipoprotein (HDL) เป็นไขมันความหนาแน่นต่ำ “ไม่ดี” มาจากไขมันสัตว์ ถ้าไขมันชนิดนี้สูงจะไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบ หรือหลอดเลือดอุดตันได้
 • Low-Density Lipoprotein (LDL) เป็นไขมันหนาแน่นสูง “ดี” ทำหน้าที่จับไขมันคอเลสเตอรอลออกไปทำลายที่ตับ คอยช่วยไม่ให้เกิดการเกาะตัวของไขมันในบริเวณผนังหลอดเลือด ไม่ให้เกิดเส้นเลือดตีบหรือหลอดเลือดอุดตันได้
 1. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเองจากการรับประทานแป้งหรือน้ำตาล เป็นไขมันที่ทำให้รู้สึกอิ่ม นอกจากนี้ร่างกายยังเก็บสะสมไตรกลีเซอไรด์ไว้สำหรับให้พลังงานเมื่อมีความต้องการ แต่หากมีไตรกลีเซอไรด์มากจะส่งผลให้เกิดหลอดเลือดตีบ หรืออุดตันได้

ปัจจัยเสี่ยง ไขมันในเลือดสูง

 • ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ทำให้มีความบกพร่องในการเผาผลาญไขมัน
 • ปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต ภาวะขาดไทรอยด์ ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
 • ผลจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ สเตียรอยด์
 • การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ จำพวกอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไขมันสัตว์ เครื่องในสัตว์ เนย ไข่ เป็นต้น
 • มีภาวะเครียด และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

ไขมันในเลือดสูงส่งผลต่อหัวใจได้อย่างไร                         

   โดยปกติเมื่อเราทานอาหารที่มีไขมันเข้าไปในร่างกาย ร่ายกายจะมีการนำไขมันไปใช้เป็นพลังงาน แต่เมื่อมีไขมันมากเกิน ไขมันก็จะไปเกาะตามบริเวณหลอดเลือดด้านใน ทำให้หลอดเลือดเกิดการตีบและเข็งตัวได้ เลือดมีการไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดได้

ลักษณะอาการโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด

 • แน่นหน้าอก นานกว่าครั้งก่อนๆ หรือนานกว่า 20 นาที
 • เหงื่อออก ตัวเย็น
 • คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด เป็นลม
 • ปวดจุกท้อง บริเวณลิ้นปี่ หรือปวดร้าวขึ้นไปที่กรามหรือไหล่โดยเฉพาะไหล่ซ้าย
 • หายใจหอบ หายใจไม่พอ หายใจสั้น

และเมื่อร่างกายมีภาวะไขมันในเลือดสูงยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนและโรคอื่นๆได้

ภาวะแทรกซ้อนและโรคอื่นๆ เช่น

 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 • หัวใจวาย
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

อาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ
ตัวอย่างเช่น

 • ผัก ผลไม้ และธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี
 • อาหารที่อุดมด้วยโปรตีน โดยเฉพาะปลาและอาหารทะเล พืชตระกูลถั่วและเมล็ดพืช ไข่และไก่ที่ไม่ติดมัน หากเลือกเนื้อแดง ให้แน่ใจว่าเป็นเนื้อไม่ติดมันและจำกัดการกินไว้ที่หนึ่งถึงสามครั้งต่อสัปดาห์
 • นมจืด โยเกิร์ต และชีส ประเภทไขมันต่ำ
 • ไขมันและน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพ เช่นจากถั่ว อะโวคาโด น้ำมันมะกอก เป็นต้น
 • อาจใช้สมุนไพรและเครื่องเทศปรุงแต่งรสอาหารแทนการเติมเกลือ เป็นต้น

การป้องเพื่อลดโอกาสเสี่ยงไขมันในเลือดสูง

 1. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์
 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดของที่มีไขมันสูง
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี จะช่วยให้สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้
 4. งดสูบบุหรี่ เพราะจะทำให้ HDL ในเลือดต่ำลง เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
 5. งดดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ทำให้เกิดการสะสมไขมันตามเนื้อเยื่อ

ผู้ที่ควรตรวจระดับไขมันในเลือด

   การที่รู้ว่า ไขมันในเลือดของเรานั้นอยู่ในระดับใด เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่ใช่ไขมันทุกชนิดที่จะเป็นโทษต่อร่างกาย ฉะนั้น “การตรวจสุขภาพ” เพื่อให้ทราบปริมาณไขมันแต่ละชนิดอย่างสม่ำเสมอ ช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้

โดยผู้ที่ควรตรวจระดับไขมันในเลือด ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
 • ผู้ที่มีน้ำหนักมาก
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่สูบบุหรี่
 • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์

   ดังนั้น หากใครที่มีความกังวล มีอาการหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง อย่านิ่งนอนใจ อาจเสี่ยงเป็นโรคต่างๆที่ส่งผลต่อหัวใจได้ ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการวิจัยและทำการรักษาที่ถูกต้องต่อไป เพราะเรื่องสุขภาพรอไม่ได้

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.วิจารณ์ เทวธารานันท์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.