Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ฝังรากเทียมด้วยระบบดิจิตอล


รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ

     การทำรากฟันเทียมเป็นการรักษาโดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียมให้มีรูปร่างและการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ด้วยระบบ Digital ซึ่งเป็นเครื่องตรวจปริมาณกระดูก และแสดงโครงสร้างที่สำคัญของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าสำหรับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ เพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุดทำให้ประสิทธิภาพในการฝังรากเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งยังลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำรากฟันเทียมแบบระบบเดิม 
ลักษณะอาการ
     การทำรากฟันเทียมเหมาะกับผู้ป่วยที่ทำรากฟันเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยว และยังคงให้มีความสวยงามแบบฟันธรรมชาติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดัน หรือโรคหัวใจ ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการฝังรากฟันเทียม
การเตรียมตัว
1. ทำการนัดหมายที่ศูนย์ทันตกรรมก่อนเข้ารับบริการ
2. ผู้รับบริการที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดต้องได้รับคำเห็นชอบจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการรักษา
3. ทันตแพทย์จะการตรวจวินิจฉัย CT (CBCT) และOral scan เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความหนาแน่นของมวลกระดูกไม่เพียงพอต้องทำการปลูกกระดูกรองรับฟันก่อน( bone graft) หรืออาจสามารถทำพร้อมกับการฝังรากเทียมซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
5. การฝังรากฟันเทียมสามารถทำเสร็จภายใน 1วัน หลังจากนั้นต้องพักรอให้กระดูกรองรับฟันสร้างเนื้อเยื่อปกคลุมและยึดรากฟันเทียมซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ในระหว่างนี้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ และมีผลต่อการรักษาเป็นอย่างมาก 
รากเทียมด้วยระบบดิจิตอลแตกต่างจากการใส่รากเทียมแบบระบบเดิมดังนี้
1. แผลเล็ก หายเร็ว
2. มีความแม่นยำสูง
3. ไม่มีอาการเขียวช้ำ อาหการบอบช้ำหลังการใส่รากเทียมมีน้อยมากจนถึงไม่มีอาการเลย
4. ใช้เวลาในการฝังรากเทียมที่รวดเร็ว
5. มาตราฐานสูงสุด ไม่ทำให้เส้นประสาทหรือไซนัสเสียหาย
6. ราคาประหยัด
รากเทียม มี 2 รุ่นให้เลือก
1. การใส่รากฟันเทียมระบบ Osstem (เกาหลี)  
2. การใส่รากฟันเทียมระบบ Straumann (สวิส) 
*หากตรวจพบว่ากระดูกน้อยหรือบางต้องทำการเติมกระดูก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับปริมาณของกระดูกที่ใช้

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02 -109-1111  ต่อ  1210 , 1211
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.