Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า


      “โรคข้อเข่าเสือม” ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาแบบควบคุมอาการปวดได้ และทำให้ข้อเข่าสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ หรือเหมือนเดิมให้มากที่สุด และป้องกันการผิดรูปของข้อเข่าอีกด้วย ทั้งนี้การรักษานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน

โดยแบ่งการรักษาออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

    1. รักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด 

  • ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
  • ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เพื่อลดแรงกระทำต่อข้อ
  • ใช้เครื่องช่วยเดิน เพื่อผ่อนการลงน้ำหนัก ลดแรงกระทำต่อข้อ เช่น ไม้ค้ำ ไม้เท้า
  • การประคบร้อนเมื่อมีอาการปวดในช่วง 48 ชั่วโมงแรก และประคบเย็นช่วง 48 ชั่วโมงหลังมีอาการปวด การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ การกระตุ้นไฟฟ้าผ่านผิว การเลเซอร์ หรือฝังเข็ม 
  • การใช้ยากลุ่มต่างๆ ที่รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม อย่างเช่น พาราเซตามอล บรรเทาอาการปวดในเบื้องต้น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ การฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อ ช่วยลดอาการปวด และช่วยการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น

       2.การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

           เป็นการรักษาเมื่อมีข้อบ่งชี้ในกรณีข้อเสื่อมอย่างรุนแรง ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ หรือมีอาการผิดรูปของข้อมาก เป็นวิธีการ    รักษาที่มีประสิทธิผลมาก
    ..........................................................................................................................................

       แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม : ราคา 150,000 บาท 

       เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย  :
       - รวมค่าวินิจฉัยก่อนผ่าตัด                      - รวมค่าตรวจสุขภาพฟันก่อนผ่า

       - รวมค่าแพทย์/ค่าวิสัญญี                       - รวมค่าข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

       - รวมค่ากายภาพบำบัดระหว่างอยู่โรงพยาบาล      - รวมค่าห้อง 3 คืน 4 วัน และยากลับบ้าน    

       - รวมค่าอุปกรณ์ช่วยเดิน

 * * ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีภาวะแทรกซ้อนและค่ายาเกี่ยวกับโรคประจำตัว
  **  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
  โทร.  02-109-1111 ต่อ กระดูกและข้อ

   

 

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.