Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนพระภิกษุสงฆ์

      ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ได้มีการจัดโครงการ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่...ใส่บาตร"  
เป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่
แด่พระภิกษุสงฆ์ ในราคาเข็มละ  250  บาท  
ผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคติดต่อได้ที่แผนก การเงิน
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-109-1111 ต่อ แผนกประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลบางปะกอก  1

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.