Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
     มะเร็งเต้านมสามารถป้องกันได้ หากหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  เมื่อตรวจพบแต่แรกเริ่มสามารถตรวจคัดกรองได้ง่าย
กว่ามะเร็งของอวัยวะอื่นๆ

แมมโมแกรม :  Mammogram
        เป็นการตรวจเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ไม่
สามารถตรวจ พบจากการตรวจร่างกาย จะมองเห็นลักษณะความเข้มทึบที่ต่างกันของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด เช่น เนื้อเยื่อเต้านม หลอดเลือด ไขมัน หินปูน หรือกลุ่มแคลเซียมที่เกิดจากมะเร็งท่อน้ำนมในระยะแรก ก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก หรือ ตรวจติดตามหลังการผ่าตัด การทำ แมมโมแกรมจะใช้เวลา 5-10 นาทีเพื่อให้ได้ภาพเต้านมข้างละ 2 รูปคือท่าตรงและท่าด้านข้างขอบรักแร้โดยเครื่องเอกซเรย์จะกดเต้านมของท่านประมาณ 5 วินาทีเพื่อให้เนื้อภายในเต้านมกระจายออก ทำให้การวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำ และลดปริมาณรังสีที่ใช้ ท่านอาจรู้สึกเจ็บบ้างในขณะกดเต้านม

อัลตร้าซาวด์ : Ultrasound 
        
เป็นการตรวจเต้านมโดยรังสีแพทย์และใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านมในสตรี   เพื่อวินิจฉัยแยกก้อนและถุงน้ำ อีกทั้งยังใช้ตรวจในกรณีเต้านมมีความหนาแน่นสูง   ในการตรวจเต้านมประจำปีหรือตรวจเพื่อหาความผิดปกตินั้น  จะได้รับการตรวจทั้ง 2 วิธี คือการตรวจแมมโมแกรม และ อัลตร้าซาวด์ ในครั้งเดียวกันซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำในการตรวจมากขึ้นโดยระยะเวลาในการตรวจจะขึ้นอยู่กับ สภาพของ แต่ละบุคคล โดยทั่วไปประมาณ 1 ชั่วโมง

กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่ควรจะได้รับการตรวจแมมโมแกรม และ อัลตร้าซาวด์เต้านม       
        1.  ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม 
        2. ผู้หญิงที่ไม่มีบุตร หรือไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
        3. ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐาน  ขาดการออกกำลังกาย
        4. ผู้ที่มีประจำเดือน ครั้งแรกตั้งแต่อายุน้อย  
        5. ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อเป็นพื้นฐาน 
        6. ผู้หญิงที่มีอายุ 40-54 ปีควรรับการตรวจทุก 1  ปี 
        4. ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปควรรับการตรวจเป็นประจำทุก 1-2 ปี

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
        -
ไม่ควรทาโลชั่นหรือแป้งฝุ่นที่บริเวณหน้าอกและใต้รักแร้เพราะอาจมีผลต่อภาพเอกซเรย์
        - ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร รับประทานได้ตามปกติ

โทรนัดหมายล่วงหน้า 
      วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 
     
ติดต่อสอบถาม
     โทรศัพท์ : 02–109–1111 ต่อ 1160
     แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 


บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.