Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

แพคเกจวัคซีนเสริม


วัคซีนเสริม หรือวัคซีนที่อยู่นอกเหนือแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมมักมีราคาสูง  การฉีดวัคซีน ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเด็ก ๆ มีความสำคัญ เช่นกัน   


วัคซีนเสริม ในเด็ก

 • วัคซีนไวรัสโรต้า 2 ครั้ง   ราคาพิเศษ            =  2,200    
 • วัคซีนปอดบวม IPD  2 เข็ม   ราคาพิเศษ        =  5,100  
 • วัคซีนปอดบวม IPD  3 เข็ม   ราคาพิเศษ        =  7,700
 • วัคซีนปอดบวม IPD  4 เข็ม  ราคาพิเศษ         =  9,900  
 • วัคซีนตับอักเสบ เอ (2 เข็ม)                     =  2,200    
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก Gardasil  ( 3  เข็ม )      =  7,500
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก Gardasil  ( 2 เข็ม )       =  5,200   
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก Cervarix   ( 3  เข็ม )     =  6,600  
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก Cervarix   ( 2 เข็ม )      =  4,600   

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

*** ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ***

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02-109-1111 ต่อแผนกกุมารเวช

 

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.