Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ครบรอบวันเกิด รพ.

4 พ.ย. 2559


ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559   โรงพยาบาลบางปะกอก 1  ได้ทำการสักการะ ศาลพระพรหม  เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี โดยนายแพทย์พิทยา  จันทรกมล  ประธานบริษัทในเครือโรงพยาบาลบางปะกอก และพลเรือตรี  นายแพทย์เชาว์  ปุจฉาการ  กรรมการผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลบางปะกอก 1   และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่  พร้อมกันนี้ ได้ทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล .... 
   
    

 


Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.