Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โครงการ

29 พ.ค. 2560
   โครงการ"วัคซีนไข้หวัดใหญ่...ใส่บาตร" เป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยวันที่ 26 พ.ค.นี้ ทางโรงพยาบาลได้ออกหน่วย ฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่วัดราษฎร์บูรณะ,วัดบางปะกอก,วัดสน  ซึ่งได้นำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปฉีดให้กับพระภิกษุสงฆ์ ตามผู้มีจิตรศรัทรา ร่วมกันบริจาค .... ขออนุโมทาบุญด้วยค่ะ....

   ท่านที่มีจิตศรัทธา จะร่วมถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์   สามารถติดต่อได้ที่แผนก การเงิน โรงพยาบาลบางปะกอก 
โทร. 02-109-1111 ต่อ แผนกประชาสัมพันธ์   ตั้งแต่วันนี้ ถึง  31 กรกฏาคม 2560..   
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.