Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ได้รับรางวัล e – Claim Awards 2016

29 มี.ค. 2560         โรงพยาบาลบางปะกอก 1 
ได้รับรางวัล e –Claim Awards 2016 จากทาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
โดยนายแพทย์อำนาจ  พิศาลจำเริญ  รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหาร
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล 
e–Claim Awards 2016 
รางวัลที่ 1 ประเภท รางวัลโรงพยาบาลบันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชม. 90 % ขึ้นไปปริมาณรับแจ้ง 501-1,000 รับแจ้ง 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เป็นประธานในพิธีมอบ
รางวัล  ณ โรงแรมสวีสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ   ณ วันที่ 29
มีนาคม  2560....
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.