Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เบาหวาน… เบาใจ...

8 ธ.ค. 2559 ...เบาหวานเบาใจ...

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2559 โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

      ได้จัด.. กิจกรรม เบาหวาน ... เบาใจ.. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวาน  ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการดูแลสุขภาพ  ทั้งในเรื่องของการบริโภคและการปฏิบัติตัวต่างๆ โดยภายในกิจกรรม มีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต้นให้กับผู้สนใจ มีนักโภชนาการของโรงพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยในส่วนของการบริโภคตามหลักโภชการที่ถูกต้อง มีเภสัชกร มาให้คำแนะนำการใช้ยา สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน  และรวมถึงนักกายภาพบำบัด ได้มาสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ....  

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.