Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

1 ก.พ. 2560


“ตรวจก่อนแต่ง” สุขภาพดีเติมเต็มชีวิตคู่

   การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญสำหรับหลายๆ คู่ที่ตกลงแล้วว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  หลายๆคู่มักข้ามขั้นตอนนี้ไป เพราะเห็นว่าไม่สำคัญ ยุ่งยาก เสียเวลา และอาจจะกลัวทำให้อีกฝ่ายคิดว่าเราไม่ไว้ใจ แต่การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเพื่อเช็คสภาพความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตรและหากพบโรคจากการตรวจจะได้รักษาได้ทันท่วงที
ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน?
 • เพื่อตรวจสุขภาพคู่สมรสของเราว่าเป็นโรคหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดหรือไม่พื่อที่ถ้าเราทราบล่วงหน้า เราจะสามารถหาวิธีรักษาหรือป้องกันได้อย่างทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เจ้าตัวอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็น หรือโรคที่เป็นอยู่แล้วและโรคที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
 • เพื่อตรวจสุขภาพตัวเอง ซึ่งหากทราบว่าเป็นโรคอะไร ก็จะรักษาอาการได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้นำโรคไปแพร่สู่คู่แต่งงานหรือลูกน้อยที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย  เช่น  โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์  หรือโรคที่ติดต่อทางเลือด  ไม่ว่าจะเป็นเอดส์  หรือ ไวรัสตับอักเสบ บี อาจแพร่เชื้อไปสู่คู่แต่งงาน หรือไปสู่ลูกน้อยในครรภ์ได้
 • เพื่อตรวจความพร้อมสำหรับการมีบุตร เป็นการตรวจสุขภาพร่างกายว่าพร้อมสำหรับมีบุตรไหม  มีโรคประจำตัวอะไรที่เป็นปัญหาในการตั้งครรภ์หรือไม่  และยังป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกด้วย  เนื่องจากโรคบางโรคสามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้  ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ เช่น ไวรัสตับอับเสบ บี  หรือโรคที่ส่งผ่านทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคที่สำคัญมากๆ สำหรับคนที่จะมีบุตร คือ หัดเยอรมัน เพราะถ้ามีการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสสูงมากที่ลูกน้อยที่คลอดออกมาจะมีความผิดปกติ  ดังนั้นถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน ควรฉีดวัคซีนป้องกันทันที และควรจะคุมกำเนิดอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากฉีดวัคซีน จะได้สบายใจว่า ขณะตั้งครรภ์ แม่และลูกจะปลอดภัยจากโรคนี้
   ดังนั้น หากตรวจพบโรคควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพ เช่น ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การฝึกการผ่อนคลายและการป้องกันโรคอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคอีสุกอีใส และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
แพทย์จะตรวจอะไรบ้าง?  
   เมื่อตกลงใจจะไปพบแพทย์ด้วยกัน นอกจากแพทย์จะตรวจร่างกายโดยทั่วๆ ไปให้แล้ว ยังจะตรวจเลือดให้ด้วยเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะแฝงอยู่ คือ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 1. กรุ๊ปเลือด (Blood Group) เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเลือดกลุ่ม A,B,AB และ O และตรวจกรุ๊ปเลือด Rh
 2. ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit,Hemoglobin) เพื่อดูว่ามีโลหิตจางหรือไม่ หากมีภาวะโลหิตจาง ก็จะทำการตรวจหาสาเหตุต่อไป และตรวจเม็ดเลือดขาวรวมทั้งเกร็ดเลือดด้วย
 3. ซิฟิลิส (Syphilis) หรือที่นิยมเรียกว่า เลือดบวก จัดว่าเป็นกามโรคชนิดหนึ่ง อาจไม่เคยมีอาการใดๆ เลยก็ได้ แต่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจเลือด
 1. ตับอักเสบไวรัส บี และภูมิคุ้มกันตับอักเสบไวรัส บี
 • หากพบว่า มีเชื้อตับอักเสบไวรัส บี แพทย์จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษา และป้องกันมิให้แพร่เชื้อกระจาย
 • หากพบว่า มีภูมิคุ้มกันตับอักเสบไวรัส บี ก็ควรฉีดวัคซีนตับอักเสบไวรัส บี
 • หากพบว่า มีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะเกิดความสบายใจได้ เพราะภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ตลอดชีวิต
 1. เชื้อไวรัสเอดส์ (AIDS-HIV)
 2. ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (เฉพาะผู้หญิง)
 3. ตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน เพื่อวินิจฉัยโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ชนิดแยกโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย
 4. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
 5. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ วัดความดันโลหิต เอกซเรย์ปอด (แต่ไม่จำเป็นหากไม่มีประวัติเกี่ยวกับโรคปอดของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด) ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน และตรวจโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
“อยากให้ความรักสมบูรณ์แบบ  จูงมือคู่รักของคุณ มาตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานกันนะ”

สนับสนุนข้อมูลโดย
: นพ. นพดล  จันทรเทพเทวัญ  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.